όλα για την μέλλουσα μητέρα!

Saturday 17 March 2018

Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού

Εισαγωγή

Με το τέλος της άδειας λοχείας κάθε υπάλληλος στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα έχει δικαίωμα επέκτασης της άδειας του με αθροιστική απουσία ή καθημερινή μείωση του ωραρίου του σύμφωνα με την δυνατότητα του εργοδότη. Οι ανωτέρω διακοπές έχουν στόχο την ενίσχυση του θηλασμού αλλά και την διευκόλυνση των αναγκών αυξημένης φροντίδας του βρέφους για το πρώτο  χρονικό διάστημα της ζωής του. Οι υπάλληλοι βάση συνταγματικής κατοχύρωσης λαμβάνουν πλήρης αποδοχές κατά την διάρκεια των διαστημάτων αποχής από την εργασία λόγω ανατροφής τέκνου ενώ ο χρόνος αυτός θεωρείται συντάξιμος και υπόκεινται στους κανόνες ασφάλισης.

Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού στον ιδιωτικό τομέα

Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού στον δημόσιο τομέα

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού στον δημόσιο τομέα μπορεί να πάρει τις ακόλουθες μορφές και ακολουθεί την άδεια μητρότητας.

  • Η δημόσια υπάλληλος έχει την δυνατότητα να προσέρχεται αργότερα ή να αποχωρεί νωρίτερα από την εργασία της κατά δύο ώρες μέχρι την συμπλήρωση των δύο ετών του τέκνου της και μίας ώρας έως το τέκνο να συμπληρώσει τα τέσσερα έτη.
  • Ή να κάνει αθροιστική χρήση του προβλεπόμενου χρόνου απέχοντας συνεχόμενα 9 μήνες μετά την λήξη της άδειας μητρότητας

Posted in: Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού στον ιδιωτικό τομέα

Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού στον ιδιωτικό τομέα

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού για υπαλλήλους ιδιωτικού τομέα μπορεί να πάρει τις εξής μορφές με την σύμφωνη γνώμη του εργοδότη και ακολουθεί την άδεια μητρότητας ή την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ.

  • Αργότερη προσέλευση ή νωρίτερη αποχώρηση κατά μια ώρα την ημέρα για 30 μήνες από την λήξη της άδειας λοχείας ή της ειδικής άδειας μητρότητας ΟΑΕΔ
  • Ή μειωμένο ωράριο κατά  2 ώρες την ημέρα για τους πρώτους 12 μήνες και 1 ώρας για 6 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της άδειας λοχείας ή της ειδικής εξάμηνης άδειας του ΟΑΕΔ.
  • Ή αθροιστική χρήση των ανωτέρω χρόνων με αποχή από την εργασία για συνολικό διάστημα 3,5 μηνών αντί του μειωμένου ωραρίου.

Posted in: Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού στον ιδιωτικό τομέα

Πηγή:

ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ, Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών,2004

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων και Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ.,Ν ΥΠ.ΑΡΙΘ 3528.,Άρθρα 52+53, Τεύχος 2, Φεβρουάριος 2007

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

all4baby center

Κορινθίας 2 & Κιφησίας, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7485743, 697-8837806

Άμεση επικοινωνία

Leave a comment

Send comment »

All4baby Center & All4baby@Home

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

Η Διεύθυνση του Γραφείου μας

Κορινθίας 2, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα Γραφείου: 210-7485743, 697-8837806

Powered by WordPress. Crossover Theme by AWESEM.