όλα για την μέλλουσα μητέρα!

Friday 23 March 2018

Άδεια μητρότητας

Εισαγωγή

Η άδεια μητρότητας είναι η σχετική άδεια και επίδομα που χορηγείται σε όλες τις μητέρες στην περίπτωση εγκυμοσύνης για την προστασία της μητρότητας με επιδότηση του ασφαλιστικού φορέα π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στόχος της άδειας και των επιδομάτων αυτής είναι η διευκόλυνση οικονομική και σωματική της εγκυμοσύνης αλλά και η μείωση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Πόσο διαρκεί η άδεια μητρότητας;

Πόσο διαρκεί η άδεια μητρότητας;

 

Διάρκεια άδειας μητρότητα για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Η άδεια μητρότητας έχει διάρκεια από τις 8 τελευταίες εβδομάδες εγκυμοσύνης σας όπως ορίζεται από την πιθανή ημερομηνία τοκετού σας και 9 εβδομάδες μετά την πάροδο αυτής της πιθανής ημερομηνίας.

Εάν ο τοκετός σας λάβει χώρα προ της πιθανής ημερομηνίας γέννησης όπως αναγράφεται και γνωματεύετε από γιατρό ή μαία βάση υπερήχου τότε οι λοιπές ημέρες προστίθενται μετά τον τοκετό σας έως την συμπλήρωση του συνολικού σας δικαιώματος σε ημέρες.

Εάν ο τοκετός σας λάβει χώρα μετά την πιθανή σας ημερομηνία τότε έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε τον υπολειπόμενο χρόνο της άδειας εγκυμοσύνης στην άδεια λοχείας σας.

Στην περίπτωση ασθένειας που προέρχεται από την κύηση ή τον τοκετό η παραπάνω άδεια παρατείνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή των επιδομάτων μητρότητας ή ασθενείας.

Διάρκεια άδειας μητρότητας για συμβάσεις εργασίας δημοσίου δικαίου

Η άδεια μητρότητας στην περίπτωση που ανήκετε στα ανωτέρω ταμεία προσδιορίζεται για την εγκυμοσύνη σε 8 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού σας και σε 12 εβδομάδες μετά την γέννηση του μωρού σας.

Εάν ο τοκετός σας πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας τότε η άδεια εγκυμοσύνης παρατείνετε χωρίς να επηρεάζει την διάρκεια της άδειας λοχείας σας. Αντίστοιχα στην περίπτωση που ο τοκετός σας πραγματοποιηθεί πρόωρα τότε οι ημέρες της άδειας κυοφορίας που υπολείπονταν προσθέτονται στην άδεια λοχείας με στόχο την ολοκλήρωση των 5 μηνών συνολικής αποχής από την εργασία λόγω μητρότητας.

Διάρκεια άδειας μητρότητας για ελεύθερους επαγγελματίες

Η προτεινόμενη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ένωση άδεια μητρότητας για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα πρέπει να ανέρχεται σε 14 εβδομάδες οι οποίες μοιράζονται προ και μετά τον τοκετό με στόχο την υποστήριξη της μητρότητας και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκκρεμεί υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της νέας αυτής νομοθεσίας που θα ορίζει την ακριβή έναρξη της άδειας αλλά και το ύψος των απολαβών κατά την διάρκεια αυτής.

Posted in: Πόσο διαρκεί η άδεια μητρότητας;

Ποιοί όροι υπάρχουν για την άδεια μητρότητας;

Ποιοί όροι υπάρχουν για την άδεια μητρότητας;

Όροι για άδεια μητρότητας για συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου

Η εργαζόμενη μητέρα για να επωφεληθεί από την άδεια μητρότητας θα πρέπει να

 • Έχει συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την πιθανή ή ακριβή ημερομηνία τοκετού.
 • Να μην εργάζεται κατά το χρόνο της επιδότησης.
 • Να είναι  ή να ήταν τα τελευταία δύο έτη και για διάστημα 200 ημερών ασφαλισμένη σε οργανισμό-ους  που δίνουν επίδομα μητρότητας π.χ. ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων, ΤΑΠΕΤΕ και όχι για παράδειγμα στο ΤΕΒΕ.

Όροι για την άδεια μητρότητας για υπαλλήλους δημοσίου

Για την άδεια μητρότητας οι όροι χορήγησης της άδειας μητρότητας περιορίζονται μόνο στην επιβεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού από θεράποντα ιατρό και είναι άσχετη με την προϋπηρεσία ή το χρονικό διάστημα πρόσληψης ή μετάταξης της υπαλλήλου.

Posted in: Ποιοί όροι υπάρχουν για την άδεια μητρότητας;


Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;

Για του υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη     από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.
 • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)
 • Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού (συνήθως αυτό προαπαιτεί την επίδειξη υπερήχου του πρώτου τριμήνου όπου αναγράφεται η τελευταία περίοδος σας και η πιθανή ημερομηνία τοκετού σύμφωνα με τις μετρήσεις του παρόντος υπερηχογραφήματος, όπου και υποδηλώνετε η πραγματική ηλικία του εμβρύου)
 • Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται – Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα λοχείας)

Για τους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου

Μια βεβαίωση θεράποντος ιατρού που αναγράφει την πιθανή ημερομηνία τοκετού του τέκνου σας.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου μετά τον τοκετό για την συμπλήρωση της άδειας λοχείας σας.

Posted in: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια προστασίας μητρότητας;

Για την λήψη της άδειας προστασίας μητρότητας χρειάζεται

 • Η υποβολή αίτησης από εσάς ή αντιπρόσωπό σας εντός 60 ημερών μετά την λήξη της άδειας λοχείας.
 • Μια βεβαίωση εργοδότη η οποία θα πληροφορεί η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και σε τι ύψος ανέρχονται οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.
 • Ένα αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
 • Μία υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.
 • Δ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη η δικαιούχος.

Posted in: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια προστασίας μητρότητας;

Για την λήψη της άδειας προστασίας μητρότητας χρειάζεται

 • Η υποβολή αίτησης από εσάς ή αντιπρόσωπό σας εντός 60 ημερών μετά την λήξη της άδειας λοχείας.

 • Μια βεβαίωση εργοδότη η οποία θα πληροφορεί η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και σε τι ύψος ανέρχονται οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.

 • Ένα αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

 • Μία υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.

 • Δ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη η δικαιούχος.

Posted in: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;


Ποιες οι αποδοχές σας κατά την διάρκεια της άδειας μητρότητας;

Ποιες οι αποδοχές σας κατά την διάρκεια της άδειας μητρότητας;

Για υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου

Αρχικά ο ασφαλιστικός φορέας π.χ. το ΙΚΑ  σας καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των 30 τελευταίων ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους, και αθροίζετε με της ημέρες αποχής σας λόγω μητρότητας στην εγκυμοσύνη.

Στο τέλος της λοχείας καταβάλλεται και ένα συμπληρωματικό ποσό από τον ΟΑΕΔ έτσι ώστε να συμψηφιστούν οι συνολικές αποδοχές της εργαζόμενης μητέρας για αυτό το χρονικό διάστημα των 119 ημερών.

Για υπαλλήλους δημοσίου δικαίου.

Η εργαζόμενη λαμβάνει πλήρης αποδοχές του μισθού της για την περίοδο της άδειας μητρότητας. Το ποσό εν μέρει προκαταβάλλεται από το ταμείο με την έναρξη της άδειας μητρότητας και εξοφλείτε μετά την γέννηση του τέκνου με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, για το χρονικό διάστημα των εναπομενόντων ημερών άδειας λοχείας.

Posted in: Ποιες οι αποδοχές σας κατά την διάρκεια της άδειας μητρότητας;


Πότε καταβάλλεται το επίδομα μητρότητας;

Πότε καταβάλλεται το επίδομα μητρότητας;

Συνήθως με την προσκόμιση των δικαιολογητικών 56 ημέρες πριν τον τοκετό σας προκαταβάλλεται και το επίδομα εγκυμοσύνης ενώ το επίδομα λοχείας καταβάλλεται αμέσως  μετά την γέννηση με την προσκόμιση ληξιαρχικής δήλωσης του τέκνου.

Posted in: Πότε καταβάλλεται το επίδομα μητρότητας;


Τι συμβαίνει στην περίπτωση που έχετε αλλάξει ασφαλιστικό φορέα;

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που έχετε αλλάξει ασφαλιστικό φορέα;

Στην περίπτωση που  στην πορεία της καριέρας σας μεταβήκατε σε διαφορετικούς φορείς ασφάλισης τότε ο παρόν ασφαλιστικός φορέας είναι υποχρεωμένος να σας καταβάλει την άδεια και το επίδομα μητρότητας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση να τηρούνται οι προϋποθέσεις εργασιακής απασχόλησης 200 ημερών πριν την πιθανή ή πραγματική ημερομηνία τοκετού σας. Στην περίπτωση αλλαγής φορέα οι ημέρες εργασίας συμψηφίζονται μεταξύ παρόντος και προηγούμενου.

Posted in: Τι συμβαίνει στην περίπτωση που έχετε αλλάξει ασφαλιστικό φορέα;

Πηγή:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΟΑΕΔ, Ειδική άδεια προστασίας μητρότηταςΠρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

all4baby center

Κορινθίας 2 & Κιφησίας, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7485743, 697-8837806

Άμεση επικοινωνία

Leave a comment

Send comment »

All4baby Center & All4baby@Home

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

Η Διεύθυνση του Γραφείου μας

Κορινθίας 2, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα Γραφείου: 210-7485743, 697-8837806

Powered by WordPress. Crossover Theme by AWESEM.