όλα για την μέλλουσα μητέρα!

Wednesday 21 March 2018

Ζητείται Μαία για συνεργασία με το κέντρο μας

Ζητείται Μαία
Για το κέντρο μαιευτικής φροντίδας all4baby
To κέντρο μαιευτικής φροντιδας all4baby αναζητά συνεργασία με μαία.
Απαραίτητα Προσόντα
>Ηλικία κάτω των 30
>Κάτοικος Αθηνών
>Πτυχίο από μαιευτική σχολή ΑΤΕΙ Αθήνας με 4 χρονη φοίτηση
>Ενασχόληση και προηγούμενη εκπαίδευση μέσω παρακολούησης σεμιναρίων για τον θηλασμό.
>Ενασχόληση και προηγούμενη εκπαίδευση με τον φυσιολογικό τοκετό
>Πολύ καλή γνώση αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών ως απλώςχειριστής
>Χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις
*Θα εκτιμηθεί οποιαδήποτε εμπειρία απασχόλησης σε αίθουσα τοκετών ή λεχώνες που σας έχει εξαςφαλίςει κάποια εμπειρία ή ευχέρεια με την αποπεράτωςη φυςιολογικών τοκετών και υποςτήριξη λεχωίδων στον θηλαςμό ή προετοιμιαςίας αυτών μέσω μαθημάτων τοκετού, θηλασμού φροντίδας.

Περιγραφή εργασίας 
Η εργασία που προσφέρεται είναι ημιαπασχόληση και συμπεριλαμβάνει 3μηνη διάρκεια εκπαίδευσης με την βοήθεια της μαίας μας Γεωργίας Λεζέ μέσα στο κέντρο μας all4baby, τα ιδιωτικά μαιευτήρια ΙΑΣΩ, ΡΕΑ, ΓΑΙΑ, ΛΗΤΩ.
Μέσα από τους μήνες αυτούς θα σας δοθεί η δυνατότητα να αφομοιώσετε την δική μας φιλοσοφία και κουλτούρα σχετικά με την μαιευτική φροντίδα και να μπορείτε να την αναπαράγετε στο μέλλον με επάρκεια αποτελώντας μέλος της ομάδας μας. Για την επιτυχία αυτής σας της προσπάθειας είναι απαραίτητη η προσωπική και εβδομαδιαία σας μελέτη συγγραμάτων ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά με τα πραγματευόμενα αντικείμενα της δουλειάς σας.
Η θέση εργαςσίας σας είναι on call.

Εξέλιξη της εκπαίδευσής σας αυτής θα είναι η full time  απασχόλησή σας στο κέντρο μας και το αντικείμενό σας η παράδοση μαθημάτων σε νέους γονείς -ανώδυνου τοκετού, η αποπεράτωση φυσιολογικών τοκετών κατά περίσταση και η βοήθεια λεχωίδων στο θηλασμό.

Τι ακριβώς αναζητούμε από την μαία που θέλουμε να συνεργαστούμε
Αναζητούμε μια ευχάριστη , επικοινωνιακή προσωπικότητα με ενθουσιασμό για την μαιευτική και τις ανάγκες των γυναικών που θέλει να εξελιχθεί μαζί μας μέσα από πακρόχρονη συνεργασία με το κέντρο μας. Η μαία μας πρέπει να διαθέτει θέληςη για μάθηση συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, διάθεση να βοηθήςει τις νέες μητέρες και ενθουσιασμό γύρω από την μαιευτική.

Αποστολή βιογραφικού
Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικά μόνο με τα στοιχεία της μαιευτικής σας εκπαίδευςης και εμπειρίας και λίγα λόγια για το γιατί θέλετε να εργαςτείτε μαζί μας.
Θα βρείτε πληροφορίες για το κέντρο μας στην διεύθυνςη all4baby.gr (πληροφορίες) και μπορείτε να κάνετε την αποστολή του βιογραφικού σας εδώ
all4babycenter@gmail.com

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

all4baby center

Κορινθίας 2 & Κιφησίας, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7485743, 697-8837806

Άμεση επικοινωνία

Leave a comment

Send comment »

All4baby Center & All4baby@Home

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

Η Διεύθυνση του Γραφείου μας

Κορινθίας 2, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα Γραφείου: 210-7485743, 697-8837806

Powered by WordPress. Crossover Theme by AWESEM.