Τι επηρεάζει την επίδραση ενός φαρμάκου στον θηλασμό;

Εισαγωγή Η επιδραση ενός φαρμάκου στον θηλασμό εξαρτάται τόσο από την μητέρα όσο και από το μωρό αλλά και το είδος του φαρμάκου και την λήψη του.Γενικά πρέπει να επισημάνουμε ότι τα περισσότερα φάρμακα στο θηλασμό είναι ασφαλή και πως…