Η εκδήλωση διαβήτη πριν τις 24 εβδομάδες κύησης αυξάνει το ποσοστό προωρότητας.

Εισαγωγή O διαβήτης κύησης αποτελεί μια συχνά εμφανιζόμενη επιπλοκή της εγκυμοσύνης που συνήθως επιβαρύνει την υγεία του μωρού και την δική σας. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα διάγνωσης  όλες οι γυναίκες πρέπει να εξετάζονται για διαβήτη κύησης στις 24-28 εβδομάδες…

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε μια ομαλή εγκυμοσύνη;

Νέα συγκεντρωτική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMJ δίνει στοιχεία σχετικά με τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή εξέλιξη μιας εγκυμοσύνης.  Η έρευνα που συμπεριέλαβε πάνω από 5.600 γυναίκες που κυοφορούσαν ένα μωρό σε Βρετανία, Ιρλανδία και Νέα…

Άσκηση και ζακχαρώδης διαβήτης στην εγκυμοσύνη

Νέα έρευνα τονίζει τα μεγάλα οφέλη της άσκησης στην εγκυμοσύνη για τις γυναίκες που αναπτύσσουν ζακχαρώδη διαβήτη κύησης. Παρότι η άσκηση δεν φαίνεται να μειώνει στατιστικά σημαντικά το ποσοστό εμφάνισης της πάθησης αυτής, ωστόσο μειώνει σημαντικά τiς κύριες επιπλοκές της.…

Αντίκτυπο της υψηλής πίεσης στην εγκυμοσύνη ,η αυξημένη πιθανότητα νεφροπάθειας

Νέα έρευνα μου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό CMAJ δείχνει την αυξημένη κατά 11 φορές πιθανότητα εμφάνισης νεφροπάθειας σε τελικό στάδιο των γυναικών που κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης τους εμφάνισαν υψηλή αρτηριακή πίεση ή προεκλαμψία σε σύγκριση με αυτές που δεν…

Η εξωσωματική υπεύθυνη για αύξηση της εμφάνισης θρομβώσεων στην εγκυμοσύνη

H θρόμβωση είναι μια σπάνια πάθηση που το ποσοστό της τείνει ελαφρώς να αυξάνεται στην εγκυμοσύνη. Τα αυξημένα οιστρογόνα αλλά και η ενδοκοιλιακή πίεση που ασκείται από την αύξηση της μάζας της κοιλιάς του ατόμου είναι κάποια από τα στοιχεία…

Η προεκλαμψία επηρεάζει το IQ του παιδιού σας

Νέα έρευνα που διεξήχθη  στην Φιλανδία σχετίζει τις υπερτασικές διαταραχές της εγκυμοσύνης με το iq των παιδιών. O Tuovinen,S, και οι συνεργάτες του (Ioύνιος 2012) παρουσίασαν τα αποτελέσματα μελέτης που διεξήχθη στο Ελσίνκι και ερεύνησε την συσχέτιση μεταξύ υπερτασικών διαταραχών…

Προγεστερόνη και Εγκυμοσύνη

Προγεστερόνη στην Εγκυμοσύνη

Η επιστήμη συνεχώς προοδεύει προς όφελος των ανθρώπων και ερευνά σημεία που μπορεί να δώσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης. Είναι γνωστό πως στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης το 30% των γυναικών θα βιώσουν είτε πόνους χαμηλά…

Φυσιολογικός τοκετός και στο πρόωρο νεογνό

Ο φυσιολογικός τοκετός είναι ασφαλής στα πρόωρα νεογνά

Το φυσιολογικό φαινόμενο του τοκετού αποτελεί αντικείμενο πολλών επιστημόνων για την ταυτοποίηση της καταλληλότητας και των οφελών του σε οποιαδήποτε επιπλοκή της κύησης. Η προωρότητα αποτελεί μια από τις πιθανές επιπλοκές και είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος…

Ποια η σημασία της ηλικίας στην εγκυμοσύνη και την γονιμόττηα

Εγκυμοσύνη στα σαράντα

Καθώς τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες καθυστερούν την τεκνοποίηση, η κρυοσυντήρηση ωαρίων σε νεαρότερη ηλικία με σκοπό τη μελλοντική χρήση τους θα μπορούσε να αποτελέσει το μέσο για τη διατήρηση της γονιμότητάς τους. Ακολουθώντας τις αλλαγές που έχουν επέλθει ιδιαίτερα…

Τι συμβαίνει με το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη;

Κάπνισμα στην Εγκυμοσύνη

Το κάπνισμα αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη κοινωνική συνήθεια αρκετά δημοφιλής στο δυτικό κόσμο τόσο στους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Με την πάροδο των ετών και μέσω ερευνών έχουν γίνει αρκετά και ευρέως γνωστές οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην δημόσια…