Βλαστοκύττρα

Βλαστοκύτταρα

Βλαστοκύτταρα Βλαστοκύτταρα ή βλαστικά κύτταρα αποτελούν μια γενική κατηγορία που περιλαμβάνει παντοδύναμα, ολοδύναμα ή πολυδύναμα κύτταρα, τα οποία έχουν την ιδιότητα να «εξειδικεύονται», κάτω από ορισμένες συνθήκες, σε οποιαδήποτε μορφή δομικής ή λειτουργικής μικρομονάδας του σώματος. Επομένως, είναι μια μορφή…