όλα για την μέλλουσα μητέρα!

Wednesday 23 May 2018

Μαθήματα on line

Εισαγωγή

Το all4baby βρίσκεται πλέον κοντά σας με την βοήθεια του διαδικτύου και κάνει την πληροφόρηση και την εξατομικευμένη φροντίδα εφικτή ακόμα και όταν η απόσταση ή η μετακίνηση δεν επιτρέπουν την εύκολη πρόσβασή σας στο all4babycenter. Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε ενεργά στα μαθήματα προετοιμασίας για νέους γονείς (τοκετού, θηλασμού, φροντίδας νεογνού) και στα μαθήματα βρεφικού μασάζ του all4baby σαν να ήσασταν εδώ μαζί μας αλλά από την άνεση του σπιτιού σας.

Μαθήματα τοκετού on line

Μαθήματα τοκετού on line

Μαθήματα θηλασμού on line

 Μαθήματα θηλασμού on line

Μάθημα φροντίδας νεογνού on line

Μάθημα φροντίδας νεογνού οn line

Μαθήματα βρεφικού μασάζ on line

Μαθήματα βρεφικού μασάζ On line

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στα on line μαθήματα του all4baby;

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στα on line μαθήματα του all4baby

Powered by WordPress. Crossover Theme by AWESEM.