όλα για την μέλλουσα μητέρα!

Thursday 21 June 2018

Δικαιολογητικά για την δήλωση του μωρού στο ληξιαρχείο και την έκδοση ΑΜΚΑ

Η γέννηση ενός παιδιού είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μιας γυναίκας, πλέον μητέρας και ενός άνδρα, που πλέον γίνεται πατέρας. Οι πρώτες μέρες στο μαιευτήριο είναι γεμάτες χαρά και ευτυχία, οικεία πρόσωπα και μόνιμα χαμόγελα. Το μόνο που μπορεί να σας ενοχλήσει λίγο σε αυτές τις στιγμές είναι (τι άλλο) …η ελληνική γραφειοκρατία. Θα σας ζητηθεί να κάνετε Δήλωση γέννησης του παιδιού σας, να πάρετε Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, να εκδώσετε ΑΜΚΑ στο νεογέννητο και διάφορα άλλα. Μην αφήσετε όμως αυτές τις διαδικασίες να σας χαλάσουν τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Συνήθως το βάρος για αυτές τις διαδικασίες πέφτει στον πατέρα (ή άλλο μέλος που έχει εξουσιοδοτηθεί) που έχει περισσότερο χρόνο, μια και η μητέρα ασχολείται με τη φροντίδα του μωρού, ειδικά τις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση του.

 

 

 

Δήλωση Γέννησης

 

Η Δήλωση Γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά και µόνο από τους γονείs (έναs από τουs δύο) από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της γέννησης και εντόs 10 ηµερολογιακών ηµερών, στον 1ο όροφο του Μαιευτηρίου, στο Τµήµα Δηλώσεων Γεννήσεων.

Μετά τις δέκα ηµέρες κυρώνονται πρόστιµα µέσω της Οικονοµικής Εφορίας που ανήκετε βάσει του Νόµου 4144/2013 αρ. 4 παρ. 15 (σε αντικατάσταση του αρ.49 Ν.344/1976).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Πρωτότυπες ταυτότητες των δύο γονέων και φωτοτυπίες αυτών. Πρωτότυπη και πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Γάµου µε ηµεροµηνία έκδοσής της εντός έξι (6) µηνών, την οποία παραλαµβάνετε από το Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάµος και φωτοτυπία αυτής. Επίσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 6µήνου, εάν οι γονείς δεν έχουν κοινή οικογενειακή µερίδα, το οποίο παραλαµβάνετε από το Δηµοτολόγιο, του Δήµου που ανήκετε και ΌΧΙ βεβαίωση από το ΚΕΠ.
  2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάµος, η ∆ήλωση Γέννησης πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τη µητέρα µε την ταυτότητά της και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε ηµεροµηνία έκδοσής του εντός έξι (6) µηνών, το οποίο παραλαµβάνετε από το Δήµο στον οποίο ψηφίζετε και ΌΧΙ βεβαίωση από το ΚΕΠ.
  3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάµος και η µητέρα έχει διαζύγιο, η Δήλωση Γέννησης πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τη µητέρα µε την ταυτότητά της και την πρωτότυπη και πρόσφατη (εντός 6µήνου) Ληξιαρχική Πράξη Γάµου µε τη λύση (να αναφέρεται δηλαδή το διαζύγιο) και να έχουν παρέλθει 300 ηµέρες από την ηµεροµηνία, όπου η λύση αναφέρεται ως αµετάκλητη, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός 6µήνου) και ΌΧΙ βεβαίωση από το ΚΕΠ.
  4. Όσον αφορά στη γέννηση τέκνου εντός συµφώνου συµβίωσης, θα πρέπει οι γονείς να προσκοµίζουν ταυτότητες, πρωτότυπη και τελευταίου 6µήνου ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης, το οποίο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Ληξιαρχείο και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 6µήνου, εάν δεν υπάρχει κοινή οικογενειακή µερίδα και των δύο γονέων και ΌΧΙ βεβαίωση από το ΚΕΠ.
  5. Οι αλλοδαποί αντί για ταυτότητες, μπορούν να προσκοµίσουν τα διαβατήριά τους, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ και φωτοτυπία αυτών. Εφόσον ο γάµος τους έχει πραγματοποιηθεί σε χώρα του εξωτερικού θα πρέπει να προσκοµίζουν πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γάµου και πρωτότυπη µετάφραση αυτής στα ελληνικά, τελευταίου 6µήνου. Στη Ληξιαρχική Πράξη Γάµου θα πρέπει να αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των γονέων τους, επίσης µεταφρασµένα στα Ελληνικά. Η µετάφραση µπορεί να γίνει από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του Πιστοποιητικού ή από Έλληνα εξουσιοδοτηµένο δικηγόρο.

 

Ληξιαρχική πράξη γέννησης και απόκτηση ΑΜΚΑ μωρού.

 

Δύο εξίσου σημαντικά έγγραφα που θα χρειαστείτε άμεσα και θα σας ζητηθούν από τους ασφαλιστικούς σας φορείς αλλά και από την εργασία σας είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης και το ΑΜΚΑ του μωρού σας.Αυτά τα έγγραφα μπορείτε να τα αποκτήσετε με τους εξής τρόπους:

 

  1. Από το Κεντρικό Ληξιαρχείο της περιοχής που υπάγεται το μαιευτήριο που θα γεννήσετε µετά από τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία δήλωσης του νεογνού, παραλαµβάνετε τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του νεογνού (ατελώς), γονέας ή συγγενής 1ου βαθµού µε την Α.Δ.Τ. του. Για την έκδοση και παραλαβή του ΑΜΚΑ του νεογνού σας, απευθύνεστε σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.
  2. Σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. µετά από τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και εφ’ όσον έχει δηλωθεί η γέννηση του νεογνού σας στο Μαιευτήριο, κάνοντας αίτηση, παραλαµβάνετε τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και ζητάτε την έκδοση του ΑΜΚΑ του νεογνού σας.

 

 

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση και απορία σε σχέση με την γραφειοκρατεία στο μαιευτήριο μην διστάσετε να μας καλέσετε!

 

Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεστε!

 

 

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

all4baby center

Κορινθίας 2 & Κιφησίας, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7485743, 697-8837806

Άμεση επικοινωνία

Leave a comment

Send comment »

All4baby Center & All4baby@Home

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

Η Διεύθυνση του Γραφείου μας

Κορινθίας 2, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα Γραφείου: 210-7485743, 697-8837806

Powered by WordPress. Crossover Theme by AWESEM.