όλα για την μέλλουσα μητέρα!

Friday 23 March 2018

Βρεφική Ανάπτυξη με θηλασμό

Χρείαζεστε βοήθεια στο θηλασμό;

 

H μέτρηση της ανάπτυξης του μωρού σας είναι ένα σημαντικό στοιχείο της
παρακολούθησης της καλής υγείας του και των δυνατοτήτων του σώματός του. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας WHO η βρεφική ανάπτυξη θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτικές επισκέψεις στον γενικό σας γιατρό , τον παιδίατρο ή ειδικευμένους νοσηλευτές ή μαίες για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής αλλά και αργότερα έως και το 20 έτος της ηλικίας.

Πως μετριέται η ανάπτυξη του μωρού σας;

Πως μετριέται η ανάπτυξη του μωρού σας;

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας σε μια μεγάλη έρευνα που συμμετείχαν 6 χώρες εξέδωσε ειδικούς ανθρωπομετρικούς πίνακες που αποδίδουν την δυνητική ανάπτυξη των βρεφών έως και 2 έτων οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον και στην Ελλάδα. Οι πίνακες αυτοί αποτυπώνουν την ανάπτυξη βρεφών τα οποία είχαν γεννηθεί τελειόμηνα, θήλασαν μέχρι και 12 μηνών, έκαναν εισαγωγή στερεών τροφών μετά τον 5ο προέρχονταν από οικογένειες που η μητέρα κάπνιζε ή δεν είχαν γεννηθεί με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία σημαντικές μετρήσεις ανάπτυξης που πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια λήψης και καταγραφής στα προσωπικά διαγράμματα του μωρού σας είναι το ύψος, το βάρος, η ηλικία και η περίμετρος της κεφαλής

Posted in: Πως μετριέται η ανάπτυξη του μωρού σας;

Ποιοι είναι οι πίνακες ανάπτυξης ;

Ποιοι είναι οι πίνακες ανάπτυξης ;

Οι παρακάτω πίνακες είναι χρήσιμοι για την καταγραφεί της ανάπτυξης υγιεών, τελειόμηνων, νεογνών και βρεφών έως το 2ο βοηθήσουν στην διεξαγωγή και μελέτη συμπερασμάτων σχετικά με την ανάπτυξη του
μωρού σας από ειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Για τα ΑΓΌΡΙΑ

Πίνακας ανάπτυξης : περίμετρος κεφαλής/ηλικία και ύψος/βάρος

Πίνακες ανάπτυξης : βάρος/ηλικία και ύψος/ ηλικία

Για τα ΚΟΡΊΤΣΙΑ

Πίνακας ανάπτυξης : περίμετρος κεφαλής/ηλικία και ύψος/βάρος

Πίνακες ανάπτυξης : βάρος/ηλικία και ύψος/ ηλικία

 

Posted in: Ποιοι είναι οι πίνακες ανάπτυξης ;

Πως δημιουργήθηκαν οι πίνακες ανάπτυξης;

Πως δημιουργήθηκαν οι πίνακες ανάπτυξης;

Οι πίνακες ανάπτυξης διαμορφώθηκαν σύμφωνα με μελέτη του WHO 8.500 παιδιών σε 6 χώρες ( Ηνωμένες Πολιτείες , Βραζιλία,Γκάνα, Ινδία,Νορβηγία και Ομάν) που μετρήθηκαν
στενά σε διαδοχικές συστηματικές μετρήσεις από ειδικευμένο προσωπικό ενώ πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια.

Στόχος των νέων πινάκων ανάπτυξης είναι η προαγωγή ενός νέου διεθνούς μοντέλου ανάπτυξης και εξέλιξης των βρεφών που θα μπορέσει να αντικαταστήσει παλαιότερους δείκτες οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν, όπως σήμερα γίνεται, το θηλασμό σαν παράγοντα για υγιέστερα παιδιά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά λάθη και παρεξηγήσεις σχετικά με το βάρος και την γενικότερη ανάπτυξη τους.

Posted in: Πως δημιουργήθηκαν οι πίνακες ανάπτυξης;

Ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για τους πίνακες ανάπτυξης και πόσο σωστοί ή ακριβής είναι;

Ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για τους πίνακες ανάπτυξης και πόσο σωστοί ή ακριβής είναι;

Οι πίνακες που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας θέτοντας σαν φυσιολογική μέθοδο διατροφής τον αποκλειστικό θηλασμό , συμπεριέλαβαν στην έρευνα για την
αποτύπωση συμπερασμάτων, μόνο τα παιδιά που θήλασαν αποκλειστικά για 4 τουλάχιστον μήνες και συνέχιζαν να θηλάζουν έως τον πρώτο χρόνο. Από την μελέτη αποκλείστηκαν τα χαμηλού βάρους γέννησης μωρά, ή τα πρόωρα μωρά, τα μωρά των μητέρων που κάπνιζαν κ.λ.π.

Έτσι οι πίνακες αυτοί δεν είναι πάνακια αλλά δίνουν μια πολύ καλή εικόνα της δυνητικής ανάπτυξης των βρεφών με ακρίβεια ήδη από την νεογνική ηλικία έως και 2 ετών.

Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης, μελέτης και παραπομπής στην περίπτωση πτωτικής αναπτυξιακής τάσεις για όλα τα βρέφη όπως υποθέτετε ότι θα μεγάλωναν υπό
ιδανικές συνθήκες.

Posted in: Ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για τους πίνακες ανάπτυξης και πόσο σωστοί ή ακριβής είναι;

Πότε μπορεί να μην πηγαίνει κάτι καλά με την ανάπτυξη του μωρού;

Πότε μπορεί να μην πηγαίνει κάτι καλά με την ανάπτυξη του μωρού;

Οι πίνακες ανάπτυξης απαρτίζονται από καμπύλες που δίνουν την εικόνα εκατοστιαίων θέσεων (από 2,3 έως 97,7) μέσα στα όρια τον οποίων, σύμφωνα με τις δεδομένες παραμέτρους, κυμαίνονται οι φυσιολογικές τιμές για τα βρέφη.

Πρόβλημα ανάπτυξης μπορεί να παρατηρηθεί

• Όταν σε κάποιες διαδοχικές τέτοιες μετρήσεις κάποια παράμετρος ή και όλες οι παράμετροι αντιστοιχήσουν σταδιακά σε μικρότερη κατά δύο εκατοστιαίες θέσεις συγκριτικά με τις προηγούμενες μετρήσεις . Αντίστοιχα όταν η κλίμακα ανάπτυξης βρίσκεται και συνεχίζει να υπάρχει κάτω από τις εκατοστιαίες θέσεις.
Η εικόνα αυτή καταγράφει μια πτωτική φορά ανάπτυξης που μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες όχι πάντα παθολογικές αλλά και κληρονομικού χαρακτήρα, που χρήζουν όμως μεγαλύτερης εξερεύνησης.

• Επίσης σύμφωνα με τον WHO όταν η αναλογία βάρους/ύψους αντιστοιχεί πάνω στον πίνακα της καμπύλης ανάπτυξης κάτω από τη 2η βρέφος χαρακτηρίζεται ως χαμηλού βάρους /ύψους.

• Όταν η αναλογία ύψος/ηλικία είναι επίσης κάτω από το 2ο
βρέφος χαρακτηρίζεται χαμηλού αναστήματος.

• Όταν η αναλογία αυτών των παραμέτρων είναι υψηλότερη από την 98η θέση τότε χαρακτηρίζεται ως βρέφος υψηλής αναλογίας ύψους/βάρους.

Δεν είναι ωστόσο απαραίτητο να υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη του μωρού όταν κάτι από τα παραπάνω συμβαίνει. Υπάρχουν αρκετά παιδιά που δεν παρουσιάζουν κανένα
πρόβλημα και όμως παραμένουν στα υψηλότερα ή τα χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο κάποια αντιμετωπίζουν διατροφικά προβλήματα, ή προβλήματα σίτισης, ή ιατρικές
παθήσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους και χρήζουν διερεύνησης. Για τον λόγο αυτό τα κριτήρια και η περεταίρω διερεύνηση κρίνεται απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις.

Posted in: Πότε μπορεί να μην πηγαίνει κάτι καλά με την ανάπτυξη του μωρού;

Μαθήματα Θηλασμού

Πηγή

Riordan J. and WambXH k.,2010, Breastfeeding and Human Lactation, Fourth Edition.

WHO growth charts

 

 

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

all4baby center

Κορινθίας 2 & Κιφησίας, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7485743, 697-8837806

Άμεση επικοινωνία

Leave a comment

Send comment »

All4baby Center & All4baby@Home

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

Η Διεύθυνση του Γραφείου μας

Κορινθίας 2, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα Γραφείου: 210-7485743, 697-8837806

Powered by WordPress. Crossover Theme by AWESEM.