όλα για την μέλλουσα μητέρα!

Saturday 17 March 2018

Ειδική άδεια μητρότητας- προστασίας μητρότητας

Τι είναι η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας;

Τι είναι η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας;

Είναι μια άδεια με αποδοχές που ακολουθεί της 63 ημέρες της άδειας λοχείας. Έχει επιλεκτικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα ενώ υπεύθυνος φορέας της συγκεκριμένης άδειας είναι ο ΟΑΕΔ.

Η διάρκειά της είναι έως 6 μήνες και δίνετε από τον εργοδότη μετά το πέρας της άδειας μητρότητας. Η δικαιούχος έχει την δυνατότητα εξάντλησης αυτής ή και πρωιμότερης των έξι μηνών διακοπής της.

Posted in: Τι είναι η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας;

Ποιοι δικαιούνται την άδεια προστασίας μητρότητας;

Ποιοι δικαιούνται την άδεια προστασίας μητρότητας;

Η άδεια προστασίας μητρότητας δίνετε σε όλες τις εργαζόμενες που

 • Βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας.
 • Έχουν λάβει παροχές μητρότητας από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Posted in: Ποιοι δικαιούνται την άδεια προστασίας μητρότητας;

Ποιοι δικαιούνται την άδεια προστασίας μητρότητας;

Η άδεια προστασίας μητρότητας δίνετε σε όλες τις εργαζόμενες που

 • Βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας.
 • Έχουν λάβει παροχές μητρότητας από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Posted in: Ποιοι δικαιούνται την άδεια προστασίας μητρότητας;

Ποιοι δικαιούνται την άδεια προστασίας μητρότητας;

Η άδεια προστασίας μητρότητας δίνετε σε όλες τις εργαζόμενες που

 • Βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας.

 • Έχουν λάβει παροχές μητρότητας από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Posted in: Ποιοι δικαιούνται την άδεια προστασίας μητρότητας;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;

Για του υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
 • Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη     από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.
 • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)
 • Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού (συνήθως αυτό προαπαιτεί την επίδειξη υπερήχου του πρώτου τριμήνου όπου αναγράφεται η τελευταία περίοδος σας και η πιθανή ημερομηνία τοκετού σύμφωνα με τις μετρήσεις του παρόντος υπερηχογραφήματος, όπου και υποδηλώνετε η πραγματική ηλικία του εμβρύου)
 • Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται – Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα λοχείας)

Για τους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου

Μια βεβαίωση θεράποντος ιατρού που αναγράφει την πιθανή ημερομηνία τοκετού του τέκνου σας.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου μετά τον τοκετό για την συμπλήρωση της άδειας λοχείας σας.

Posted in: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια προστασίας μητρότητας;

Για την λήψη της άδειας προστασίας μητρότητας χρειάζεται

 • Η υποβολή αίτησης από εσάς ή αντιπρόσωπό σας εντός 60 ημερών μετά την λήξη της άδειας λοχείας.
 • Μια βεβαίωση εργοδότη η οποία θα πληροφορεί η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και σε τι ύψος ανέρχονται οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.
 • Ένα αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
 • Μία υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.
 • Δ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη η δικαιούχος.

Posted in: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια προστασίας μητρότητας;

Για την λήψη της άδειας προστασίας μητρότητας χρειάζεται

 • Η υποβολή αίτησης από εσάς ή αντιπρόσωπό σας εντός 60 ημερών μετά την λήξη της άδειας λοχείας.

 • Μια βεβαίωση εργοδότη η οποία θα πληροφορεί η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και σε τι ύψος ανέρχονται οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.

 • Ένα αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

 • Μία υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.

 • Δ) Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται πρώτη η δικαιούχος.

Posted in: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την άδεια μητρότητας;

Ποιος καταβάλει την άδεια προστασίας μητρότητας;

Ποιος καταβάλει την άδεια προστασίας μητρότητας;

Η τοπική υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας θα καταβάλει σε εσάς την άδεια προστασίας της μητρότητας.

Posted in: Ποιος καταβάλει την άδεια προστασίας μητρότητας;

Ποιος καταβάλει την άδεια προστασίας μητρότητας;

Η τοπική υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας θα καταβάλει σε εσάς την άδεια προστασίας της μητρότητας.

Posted in: Ποιος καταβάλει την άδεια προστασίας μητρότητας;

Ποιες είναι οι απολαβές σας κατά την διάρκεια της άδειας προστασίας μητρότητας;

Ποιες είναι οι απολαβές σας κατά την διάρκεια της άδειας προστασίας μητρότητας;

Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος ισχύς της άδειας προστασίας μητρότητας ο ΟΑΕΔ καταβάλει στην δικαιούχο το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό όπως αυτός έχει καθοριστεί από την ΕΓΣΣΕ. Στην περίπτωση απασχόλησης της εργαζόμενης έως και 4 ώρες ημερησίως το ποσό αυτό ανέρχεται στο μισό του προαναφερθέντος.

Από το ποσό παρακρατάτε τα έξοδα ασφάλισης προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Posted in: Ποιες είναι οι απολαβές σας κατά την διάρκεια της άδειας προστασίας μητρότητας;

Ποιες είναι οι απολαβές σας κατά την διάρκεια της άδειας προστασίας μητρότητας;

Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος ισχύς της άδειας προστασίας μητρότητας ο ΟΑΕΔ καταβάλει στην δικαιούχο το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό όπως αυτός έχει καθοριστεί από την ΕΓΣΣΕ. Στην περίπτωση απασχόλησης της εργαζόμενης έως και 4 ώρες ημερησίως το ποσό αυτό ανέρχεται στο μισό του προαναφερθέντος.

Από το ποσό παρακρατάτε τα έξοδα ασφάλισης προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Posted in: Ποιες είναι οι απολαβές σας κατά την διάρκεια της άδειας προστασίας μητρότητας;

Πηγή

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΟΑΕΔ, Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας <

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

all4baby center

Κορινθίας 2 & Κιφησίας, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7485743, 697-8837806

Άμεση επικοινωνία

Leave a comment

Send comment »

All4baby Center & All4baby@Home

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

Η Διεύθυνση του Γραφείου μας

Κορινθίας 2, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα Γραφείου: 210-7485743, 697-8837806

Powered by WordPress. Crossover Theme by AWESEM.