όλα για την μέλλουσα μητέρα!

Friday 20 July 2018

Οδηγίες προς συγγραφείς

Για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης διάταξης και λειτουργικότητας του site all4baby.gr οι συγγραφείς -συνεργάτες του κέντρου μας παροτρύνονται να ακολουθούν τις κάτωθι οδηγίες συγγραφής.

Σκοπός των οδηγιών είναι η εναρμόνιση της συγγραφής αυτών με τους βασικούς κανόνες και την φιλοσοφία του all4baby για τα δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα που ανατίθεται σε αυτούς.

Συνεργάτες

Σκοπός-Στόχος των άρθρων

Στόχος του κάθε άρθρου που κλείνεστε να συγγράψετε είναι η εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη, μέσω σύγχρονων πηγών, ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν την σύλληψη, την γονιμότητα ,την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, το θηλασμό και το μωρό.

Posted in: Συνεργάτες

Πολιτική ανάθεσης θεμάτων

Όλοι οι συγγραφείς που συμμετέχουν στον εμπλουτισμό του all4baby.gr, λειτουργούν μέσω συστήματος ανάθεσης θεμάτων που υπαγορεύει, κατόπιν συνεννόησης, η ομάδα σύνταξης. Τα θέματα που σας ανατίθεται γνωστοποιούνται στους συγγραφείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμπεριλαμβανομένης της φόρμας συμπλήρωσης του θέματός σας, σας γνωστοποιείται το χρονικό διάστημα που αναμένεται από την συντακτική ομάδα για την ολοκλήρωση και παράδοση του άρθρου σας.

Posted in: Συνεργάτες

Ύφος λόγου

Το ύφος του λόγου σας πρέπει να είναι απλό ,κατανοητό αλλά ταυτόχρονα να διατηρεί τον επιστημονικό του χαρακτήρα και την εγκυρότητά του. Συμβουλεύεστε να χρησιμοποιείται επεξηγηματικό λόγο και αναφορές σε πιθανότητες εμφάνισης ή στατιστικές αναφοράς που προέρχονται από την διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα το οποίο πραγματεύεστε.

Posted in: Συνεργάτες

Χρησιμοποιούμενη Βιβλιογραφία

Οι συγγραφείς παροτρύνονται να χρησιμοποιούν βιβλιογραφία των τελευταίων 10 ετών σε μια προσπάθεια προαγωγής της σύγχρονης πληροφόρησης. Η χρήση των τελευταίων εκδιδόμενων εργασιών, μελετών, πρωτόκολλων διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών ή αυθεντιών αποτελεί στόχο των δημοσιευμένων άρθρων του all4baby.gr. Στην περίπτωση που o συγγραφέας συναντήσει κάποιο κόλλημα στην ανεύρεση κάποιου ενδιαφέροντος κατά το αντικείμενο του άρθρου  σύγγραμμα , παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την ομάδα σύνταξης. Η ομάδα αυτή είναι υπεύθυνη να σας προμηθεύσει το σύγγραμμα το οποίο χρειάζεστε για την ολοκλήρωση του άρθρου σας.

Posted in: Συνεργάτες

Στοιχεία συγγραφέα

Για την ομαλή διεξαγωγή της συνεργασίας μας αλλά και την εγκυρότερη αναφορά των στοιχείων του άρθρου σας, παρακαλώ όπως αποστείλετε στην ομάδα σύνταξης μια φωτογραφία προσώπου (τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου), μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό που θα αναφέρει την ιδιότητά σας και την επωνυμία και διεύθυνση της επαγγελματικής σας στέγης.

Posted in: Συνεργάτες

Πολιτική δημοσίευσης

Μετά την ανάθεση του θέματος από την συντακτική ομάδα στον συγγραφέα , συμφωνείται περίοδος ολοκλήρωσης και παράδοσης του θέματος. Το απεσταλμένο άρθρο κοινοποιείται στην ομάδα σύνταξης όπου εξετάζεται για τυχόν ανάγκη ύπαρξης διευκρινήσεων ή διορθώσεων. Η τελική μορφή του άρθρου γνωστοποιείται σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ημέρα της πρώτης δημοσίευσης.

Posted in: Συνεργάτες

Βιβλιογραφικές αναφορές

Οι βιβλιογραφικές αναφορές του άρθρου  παρατίθεται στο τέλος αυτού με την μορφή Harvard system of citation, που μπορείτε να βρείτε στον εύχρηστο οδηγό πηγών στο http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Σε οποιαδήποτε περίπτωση η εξοικείωση σας με το σύστημα αυτό δεν είναι μεγάλη και συναντάται δυσκολίες μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ομάδα σύνταξης για να στοιχειοθετήσει σωστά τις πηγές σας. Αποστείλετε τον τίτλο του άρθρου, του βιβλίου ή και του κεφαλαίου του βιβλίου που χρησιμοποιείτε, το έτος έκδοσης, τον τίτλο του περιοδικού , και πιθανή ηλεκτρονική διεύθυνση ανεύρεσης της περίληψης ή και ολόκληρου του άρθρου.

Posted in: Συνεργάτες

Ευχαριστούμε για την συνεργασία!

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή εφόσον επιθυμείτε να γίνετε ένας από τους συνεργάτες μας παρακαλώ όπως Επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

all4baby center

Κορινθίας 2 & Κιφησίας, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7485743, 697-8837806

Άμεση επικοινωνία

Leave a comment

Send comment »

All4baby Center & All4baby@Home

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

Η Διεύθυνση του Γραφείου μας

Κορινθίας 2, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα Γραφείου: 210-7485743, 697-8837806

Powered by WordPress. Crossover Theme by AWESEM.