όλα για την μέλλουσα μητέρα!

Sunday 15 July 2018

Γονική άδεια

Εισαγωγή

Η γονική άδεια αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και αποσκοπεί στην διευκόλυνση των οικογενειακών υποχρεώσεων του γονεά.

Γονική άδεια στον ιδιωτικό τομέα

Γονική άδεια στον ιδιωτικό τομέα

Η γονική άδεια δίνεται στον γονέα (μητέρα ή πατέρας) για χρονικό διάστημα έως 4 μηνών  μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τα έξι χρόνια της ηλικίας του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από την μητέρα είτε από τον πατέρα τμηματικά ή εφάπαξ, ενώ πρόκειται για άδεια άνευ αποδοχών για την χορήγηση της οποίας ισχύουν κανόνες προτεραιότητας μέσα σε κάθε επιχείρηση για την προστασία των ασθενέστερων.

Posted in: Γονική άδεια στον ιδιωτικό τομέα

Γονική άδεια στον δημόσιο τομέα

Γονική άδεια στον δημόσιο τομέα

Στον δημόσιο τομέα η γονική άδεια δίνεται για χρονικό διάστημα 2 ετών όπου μόνο οι τρείς πρώτοι  μήνες αμείβονται με πλήρης αποδοχές ενώ οι λοιποί αυτών είναι άνευ αποδοχών. Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτού του δικαιώματος καταργείται το δικαίωμα χρήσης της άδειας θηλασμού και ανατροφής τέκνου από τον άλλο γονέα παράλληλα με την γονική άδεια που έχει οριστεί για έναν από τους δύο γονείς.

Posted in: Γονική άδεια στον δημόσιο τομέα

Πηγή

ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ, Γονική Άδεια, 2012 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων και Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ.,Ν ΥΠ.ΑΡΙΘ 3528.,Άρθρα 52+53, Τεύχος 2, Φεβρουάριος 2007,

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

all4baby center

Κορινθίας 2 & Κιφησίας, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7485743, 697-8837806

Άμεση επικοινωνία

Leave a comment

Send comment »

All4baby Center & All4baby@Home

Πρότυπο Κέντρο Μαιευτικής Φροντίδας

Η Διεύθυνση του Γραφείου μας

Κορινθίας 2, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνα Γραφείου: 210-7485743, 697-8837806

Powered by WordPress. Crossover Theme by AWESEM.